Samarbeidsprosess - bolig

  • Befaring og dialog om ønsker og behov
  • Skissering og opptegning i Archicad
  • Justering etter behov
  • Tegninger og godkjent rammesøknad